تاپ خبر۲۴:اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی توسط وزارت کشور اعلام شد. این اسامی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، محسن رضایی،حسن روحانی، محمدرضا عارف، سیدمحمد غرضی،محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی توسط […]

تاپ خبر۲۴:اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی توسط وزارت کشور اعلام شد.
این اسامی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، محسن رضایی،حسن روحانی، محمدرضا عارف، سیدمحمد غرضی،محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی

اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی توسط وزارت کشور اعلام شد.

 این اسامی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

۱- سعید جلیلی فرزند محمدحسن

۲- غلامعلی حدادعادل فرزند رضا

۳- محسن رضایی فرزند نجف

۴- حسن روحانی فرزند اسدالله

۵- محمدرضا عارف فرزند میرزا احمد

۶- سیدمحمد غرضی فرزند سیدرضا

۷- محمدباقر قالیباف فرزند حسین

۸- علی‌اکبر ولایتی فرزند علی‌اصغر