تاپ خبر۲۴: شعب منتخب بانک ملی ایران در ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر آماده سرویس دهی به مردم هستند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب کشیک این بانک در روز ۲۹ اسفند ماه سال جاری و در روزهای دوم تا چهارم و دوازدهم فروردین سال ۱۳۹۹ […]

تاپ خبر۲۴: شعب منتخب بانک ملی ایران در ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر آماده سرویس دهی به مردم هستند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب کشیک این بانک در روز ۲۹ اسفند ماه سال جاری و در روزهای دوم تا چهارم و دوازدهم فروردین سال ۱۳۹۹ از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر مفتوح خواهند بود.
گفتنی است اسامی شعب منتخب در روزهای مذکور از طریق سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.