تاپ خبر۲۴: جشن اهداء جوایز برندگان مسابقه محیط زیستی “همین یک زمین” با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد بانک ایران زمین، دکتر سید محمد مجابی معاون محیط زیست، کریمی مدیرروابط عمومی و سخنگوی بانک مرکزی، و برندگان این مسابقه در سالن اجتماعات بانک ایران زمین برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط […]

تاپ خبر۲۴: جشن اهداء جوایز برندگان مسابقه محیط زیستی “همین یک زمین” با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد بانک ایران زمین، دکتر سید محمد مجابی معاون محیط زیست، کریمی مدیرروابط عمومی و سخنگوی بانک مرکزی، و برندگان این مسابقه در سالن اجتماعات بانک ایران زمین برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین، کمپین «همین یک زمین» در راستای اجرای رسالت اجتماعی ‏بانک از ابتدای فروردین ماه ۹۵ به منظور فرهنگ سازی در حوزه حفاظت از محیط زیست کشور به اجرا ‏گذاشته شد که در بخش مسابقه آن تعداد ۸ نفر از شرکت کنندگان به عنوان برندگان این کمپین معرفی ‏شدند. ‏
سید علی یار حیدری ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آرش ملامیرزائی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
سید رضا ستارزاده هاشمی ۰۰۰ /۳۰/۰۰۰ ریال
دیبا سادات حبیبی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نازنین نعمت پور ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
بابک رستمی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
عباس عباسی کشکولی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شهریار فردجوکار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال