تاپ خبر۲۴: آخرین فهرست پیشخوان‌های شهرنت بانک به همه واحدها اعلام شد. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام مدیریت امور سازمان و برنامه‌ریزی، با توجه به راه‌اندازی پیشخوان‌های شهر‌نت جدید، لیست آخرین پیشخوان‌های شهرنت فعال بانک که در سطح کشور نصب شده‌اند، اعلام شد.

تاپ خبر۲۴: آخرین فهرست پیشخوان‌های شهرنت بانک به همه واحدها اعلام شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، بر اساس اعلام مدیریت امور سازمان و برنامه‌ریزی، با توجه به راه‌اندازی پیشخوان‌های شهر‌نت جدید، لیست آخرین پیشخوان‌های شهرنت فعال بانک که در سطح کشور نصب شده‌اند، اعلام شد.