تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان را دریافت کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در نخستین کنفرانس مدیریت فرایند و رهبری سازمان که با حضور ۸۰۰ نفر از مدیران ارشد در عرصه مدیریت و رهبری بنگاه‌های کسب و کار برگزار شد، جایزه […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان را دریافت کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در نخستین کنفرانس مدیریت فرایند و رهبری سازمان که با حضور ۸۰۰ نفر از مدیران ارشد در عرصه مدیریت و رهبری بنگاه‌های کسب و کار برگزار شد، جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان به دکتر حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل این بانک اعطا شد.
در این نشست که آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و علمی اساتید، محققان،رهبران، مدیران سازمان‌ها و ارگان‌ها و شرکت‌های کشوردر زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار ارائه شد، جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان به دلیل مدیریت موثر و کارآمد که منجر به ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازمان شده است، به دکتر پورزرندی اختصاص یافت.
نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان، ۲۸ آذرماه از سوی پژوهشکده مدیریت سما در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.