تاپ خبر۲۴:بانک سینا در راستای ارائه مطلوب خدمات و به منظور تامین بخشی از نیازهای اعتباری و مالی مشتریان، به پزشکان متخصص تسهیلات پرداخت می کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای تامین نیازهای مالی پزشکان و با هدف توسعه و ارتقاء خدمات درمانی و بهداشتی […]

تاپ خبر۲۴:بانک سینا در راستای ارائه مطلوب خدمات و به منظور تامین بخشی از نیازهای اعتباری و مالی مشتریان، به پزشکان متخصص تسهیلات پرداخت می کند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در راستای تامین نیازهای مالی پزشکان و با هدف توسعه و ارتقاء خدمات درمانی و بهداشتی در جامعه، نسبت به پرداخت تسهیلات خرید و تجهیز مطب و داروخانه با شرایط ویژه اقدام می نماید.
بر اساس این گزارش، تسهیلات مزبور در قالب عقود مشارکتی با مدت مشارکت حداکثر ۶۰ ماه جهت خرید مطب یا داروخانه و ۳۶ ماه جهت تجهیز آن پرداخت می شود.
بانک سینا با اعطای تسهیلات مختلف اعتباری و صدور ضمانت نامه ها نقش موثری در راستای رفع تنگناهای مالی فعالان بخشهای مختلف اقتصادی ایفا می نماید.