تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ملت از اعطای تسهیلات بانکی به شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور خبر داد. علی رستگار به تشریح تصمیمات بانکی در زمینه اجرای طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور پرداخت و گفت که در این طرح به شهرها و روستاهای دارای حداقل ۲۰ […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک ملت از اعطای تسهیلات بانکی به شرکت ملی گاز ایران برای گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور خبر داد.
علی رستگار به تشریح تصمیمات بانکی در زمینه اجرای طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور پرداخت و گفت که در این طرح به شهرها و روستاهای دارای حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر ساکن گازرسانی خواهد شد.
مشروح گفت و گو با مدیرعامل بانک ملت را در زیر می خوانید:
لطفا درباره مصوبه شورای اقتصاد درباره گازرسانی به شهرها و روستاهایی که تاکنون از نعمت گاز بهره مند نبوده اند توضیح بفرمایید؟
با استناد به مصوبه مورخ هشتم دی ماه سال ۹۳ شورای اقتصاد با انجام سرمایه گذاری برای اجرای طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله،CNGو سایر روش ها با سرمایه گذاری حدود ۴.۷ میلیارد دلار جهت گازرسانی به بیش از دو میلیون و ۳۶۳ هزار خانوار شهری و روستایی موافقت شده است که در این طرح به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور که حداقل دارای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر ساکن هستند گازرسانی خواهد شد.
این گازرسانی از چه طریقی انجام خواهد شد؟
از طریق خط لوله برای حدود یک میلیون و ۸۰۹ هزار خانوار و از طریقCNGیا سایر روش ها برای حدود ۵۵۴ هزار خانوار عملیات گازرسانی خواهد شد.
آیا برآوردی از سرمایه گذاری برای کل طرح گازرسانی انجام شده است؟
به استناد نامه مورخ ۱۳ اسفندماه سال ۹۳ شرکت ملی گاز ایران، میزان هزینه کل سرمایه گذاری طرح با احتساب هزینه های بانکی، بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی شرکت، مبلغ ۶۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال از شرکت نفت بابت منابع حاصل شده از صرفه جویی در مصرف گاز طی مدت چهار سال و مبلغ ۱۸ هزار و ۷۷۰ ریال از محل تسهیلات دریافتی از بانک که مبلغ ۱۲هزار و ۶۰ میلیارد ریال از سوی بانک ملت تامین خواهد شد.
بر این اساس، برآورد سرمایه گذاری طرح در سال جاری چقدر است؟
به استناد نامه مذکور، میزان هزینه کل سرمایه گذاری طرح در سال ۹۴ مبلغ ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال اعلام شده که مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی شرکت، مبلغ ۹ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال آن از شرکت نفت بابت منابع حاصل شده از صرفه جویی در مصرف گاز و مبلغ ۱۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی از بانک خواهد بود.
و نقش بانک ملت در طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور چیست؟
به موجب مصوبه روز ۲۵ خردادماه سال جاری هیات مدیره بانک ملت، با اعطای تسهیلات به شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح و گازرسانی به شهرها و روستاها از طریق خط لوله وCNGاز محل قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور با سرمایه کل مشارکت به میزان ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال شامل سهم الشرکه بانک حداکثر به مبلغ ۱۲هزار و ۶۰ میلیارد ریال و مابقی سهم الشرکه شریک خواهد بود که به مدت دو سال اصل قدرالسهم بانک پرداخت و پس از یک سال تنفس در ۱۲ قسط مساوی ماهیانه، باز پرداخت خواهد شد.
بانک ملت چه سهمی از میزان تسهیلات پرداختی در این طرح دارد؟
بانک ملت به عنوان نخستین بانک عامل با بیشترین سهم از مبلغ کل منابع مالی پیش بینی شده از محل تسهیلات بانکی است که با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی مذکور، قسط اول تسهیلات به مبلغ سه هزار میلیارد ریال را به مشتری نموده است.
و تاثیر اجرای این طرح در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور چیست؟
حجم و گستردگی پروژه در سطح کشور و میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این پروژه ها، اشتغالزایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت. ضمن این که اجرای این پروژه که افزایش استفاده از منابع گازی را در پی خواهد داشت، باعث کاهش مصرف نفت در داخل کشور و متعاقب آن صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف، افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی بیشتر خواهد شد که این امر خود رشد و توسعه اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.