تاپ خبر۲۴: بانک ملت و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با هدف توسعه تعاملات فی مابین، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و مهندس سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با هدف توسعه تعاملات فی مابین، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و مهندس سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران رسید، سطح همکاری های متقابل از طریق ارائه و گسترش بسترهای مناسب برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی ارتقا خواهد یافت.
در این راستا، بانک ملت تامین مالی خرید فرآورده های نفتی را در قالب تسهیلات بانکداری بدون ربا جهت معرفی شدگان از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران شامل جایگاه داران، فروشندگی های مواد نفتی و شرکت های صاحب برند با هدف توزیع این فرآورده ها در سطح کشور انجام خواهد داد.
بر اساس این تفاهمنامه، بانک ملت با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه، دستورالعمل های اجرایی مربوطه، مقررات، ضوابط و نرخ های جاری، خدمات و تسهیلات خود را شامل خدمات خرد و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک و خدمات اعتباری، به شرکت های صاحب برند و فروشندگی های مواد نفتی ارائه خو اهد کرد.
این گزارش حاکی است، اعتبار زمانی این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت یک سال شمسی است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعد قابل تمدید خواهد بود.