تاپ خبر۲۴ :رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران از تاثیر مثبت افزایش سرمایه بانک مسکن در بالا رفتن میزان اطمینان متقاضیان تسهیلات در بازار مسکن خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، تیمور رحمانی با بیان این مطلب گفت:افزایش سرمایه بانک مسکن به ۸ هزار میلیارد تومان که در روزهای پایانی […]

تاپ خبر۲۴ :رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران از تاثیر مثبت افزایش سرمایه بانک مسکن در بالا رفتن میزان اطمینان متقاضیان تسهیلات در بازار مسکن خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک مسکن، تیمور رحمانی با بیان این مطلب گفت:افزایش سرمایه بانک مسکن به ۸ هزار میلیارد تومان که در روزهای پایانی سال ۹۵ با مجوز بانک مرکزی میسر شد منجر به افزایش توان اعطای تسهیلات این بانک به متقاضیان خرید وساخت مسکن می شود و از این جهت می توان این اقدام را عاملی اطمینان بخش در جهت افزایش کمک به قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن دانست.
وی با اشاره به تاثیر مثبت سایر اقدامات بانک مسکن طی دو سال گذشته به خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید وساخت آپارتمان های مسکونی افزود:هر چند اقدامات دو سال اخیر بانک مسکن به ویژه افزایش سقف تسهیلات خرید وساخت ملک و تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای پولی و مالی برای پوشش بخشی از هزینه تامین مسکن در شهرهای مختلف کشور اثرات مطلوب و غیر قابل انکار خود را بر بازار مسکن در پی داشته است اما افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام دیگری است که می توان از آن به عنوان مکمل اقدامات گذشته این بانک در حمایت از هر دو سمت عرضه و تقاضای ملک نام برد.
رحمانی گفت:در واقع بانک مسکن به عنوان نهاد اعطای فاینانس به متقاضیان خرید و ساخت مسکن در کشور که نقش موثری را در پوشش بخشی از هزینه خرید آپارتمان و واحد مسکونی به طبقات متوسط وپایین تر درآمدی ایفا می کند با این اقدام به نوعی اطمینان متقاضیان آتی خرید مسکن را به امکان استفاده از تسهیلات در دوره های پیش رو افزایش داده است.