تاپ خبر۲۴: اطلاعیه جدید درباره سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار ثامن الحجج به منظور رفاه بیشتر سپرده گذاران محترم، به اطلاع می رساند به منظور رفاه بیشتر سپرده گذاران محترم، به اطلاع می رساند؛ از تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ، کلیه سپرده گذاران تا سقف ۳۰ میلیون ریال می توانند بدون توجه به زمان بندی اعلام شده پس […]

تاپ خبر۲۴: اطلاعیه جدید درباره سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار ثامن الحجج
به منظور رفاه بیشتر سپرده گذاران محترم، به اطلاع می رساند

به منظور رفاه بیشتر سپرده گذاران محترم، به اطلاع می رساند؛ از تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ، کلیه سپرده گذاران تا سقف ۳۰ میلیون ریال می توانند بدون توجه به زمان بندی اعلام شده پس از مراجعه اولیه به یکی از شعب تعاونی اعتبار ثامن الحجج جهت اخذ گواهی های لازم، به شعب بانک پارسیان، مراجعه نمایند