تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری، تسهیلات حمایتی قابل توجهی را در بخش های مختلف اقتصادی با رویکرد اشتغال زایی و رونق بنگاه های تولیدی پرداخت کرده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با توجه به محوری بودن بحث اشتغال در سال جاری، این بانک […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری، تسهیلات حمایتی قابل توجهی را در بخش های مختلف اقتصادی با رویکرد اشتغال زایی و رونق بنگاه های تولیدی پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، با توجه به محوری بودن بحث اشتغال در سال جاری، این بانک حمایت از بنگاه های مختلف اقتصادی را در دستور کار قرار داده و از جمله این اقدامات می توان به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید، تسهیلات سرمایه ثابت، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و… اشاره کرد.

در همین راستا بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۵۷ هزار فقره تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال به ارزش ۷۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال پرداخت کرده که بالغ بر ۱۴ درصد از مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک در مدت مذکور را شامل می شود.

همچنین تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی شامل تسهیلات حمایت از کسب و کارها و رونق بازار نیز به ارزش ۴۸ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال در حدود ۹۳ هزار فقره است.

بانک ملی ایران طی نه ماه ابتدای سال جاری، ۱۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت بخش های تولیدی صنعت و معدن و کشاورزی شامل طرح ها، پروژه ها و… نیز در ۱۱ هزار و ۳۰۷ فقره پرداخت کرده است.

سهم تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و … نیز از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی این مدت، بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ فقره به ارزش شش هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال بوده است.