تاپ خبر۲۴:نزدیک به ۵ هزار برگ سند در غالب حدود ۳۸۰ پرونده با موضوع شکل بندی مرز های شرقی کشور فهرست نویسی شد. فهرست نویسی این اسناد دیجیتالی که توسط دکتر مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از آرشیو ملی بریتانیا دریافت و به سازمان اهدا شده، به پایان رسیده و به زودی […]

تاپ خبر۲۴:نزدیک به ۵ هزار برگ سند در غالب حدود ۳۸۰ پرونده با موضوع شکل بندی مرز های شرقی کشور فهرست نویسی شد.
فهرست نویسی این اسناد دیجیتالی که توسط دکتر مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از آرشیو ملی بریتانیا دریافت و به سازمان اهدا شده، به پایان رسیده و به زودی بر روی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرارمی گیرد.
گفتنی است این اسناد اطلاعات ارزشمندی در خصوص مرزهای شرقی ایران و رخدادهای این منطقه در زمان جنگ جهانی دوم دارد.