تاپ خبر۲۴ : مدیر عامل بانک شهر از استقرار ۴دستگاه شهرنت درنمایشگاه بین المللی کتاب به جهت رفاه بازدید کنندگان خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴: دکتر پورزرندی درحاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب ضمن عرض تبریک عید بزرگ مبعث گفت : تعداد ۴ دستگاه شهرنت باامکانات کلیه خدمات بانکی در نمایشگاه مستقرکردیم تا کسانی که […]

تاپ خبر۲۴ : مدیر عامل بانک شهر از استقرار ۴دستگاه شهرنت درنمایشگاه بین المللی کتاب به جهت رفاه بازدید کنندگان خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴: دکتر پورزرندی درحاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب ضمن عرض تبریک عید بزرگ مبعث گفت : تعداد ۴ دستگاه شهرنت باامکانات کلیه خدمات بانکی در نمایشگاه مستقرکردیم تا کسانی که نتوانستند بن کارت دانشجویی رابگیرند دراینجا به راحتی این کاربربرایشان امکان پذیرشود.
مدیرعامل بانک شهرافزود:امکانات زیادی راوارد محوطه نمایشگاه کردیم ولی به هرحال پروژه ای که اول شروع می شود بامشکلاتی مواجه می شود ولی تدابیری اندیشیده شده برای اینکه مشکل خاصی پیش نیاید.
وی در ادامه افزود: باتوجه به سیاست بانک شهر مبنی بر توسعه بانکداری الکترونیک در همین نمایشگاه هم از آخرین خدمات این نوع از بانکداری رونمایی شده تا بازدیدکنندگان از خدمات بیشتری بهره مند شوند.
پور زرندی در پایان افزود :تنها بانک عامل نمایشگاه بانک شهر است که امیدوارم باتدابیری که اندیشیده شده بتوانیم رضایت مردم رادرطول نمایشگاه داشته باشیم.