تاپ خبر۲۴: اقدامات مشارکتی بانک ملی ایران در کمپین کاهش حوادث جاده ای با استقبال گسترده مخاطبان در سفرهای نوروزی مواجه شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای مسئولیت اجتماعی طی همکاری مشترک با پلیس راهور، اقدامی عملی در خصوص فرهنگ سازی کاهش حوادث جاده ای […]

تاپ خبر۲۴: اقدامات مشارکتی بانک ملی ایران در کمپین کاهش حوادث جاده ای با استقبال گسترده مخاطبان در سفرهای نوروزی مواجه شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای مسئولیت اجتماعی طی همکاری مشترک با پلیس راهور، اقدامی عملی در خصوص فرهنگ سازی کاهش حوادث جاده ای را آغاز کرد.

این طرح با تهیه بروشورهای آموزشی که در آنها پیام های ترافیکی، آموزش نکات ایمنی و روش هایی برای جلوگیری از بروز حوادث جاده ای در کنار نکات ایمنی بانکی گنجانده شده آغاز و با تولید لوح فشرده حاوی یک ساعت برنامه صوتی با مشارکت طنزپردازان برنامه جمعه ایرانی در کنار برگزاری مسابقه ای که جایزه آن اعزام دو نفر از رانندگان قانون مدار به مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه است، کامل شد.

تازه ترین اطلاعات موجود نشان می دهد تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه پیوسته در حال افزایش است. بیستم فروردین آخرین زمان در نظر گرفته شده برای شرکت در مسابقه است.

همچنین بروشورهای آموزشی توزیع شده توسط بانک در ایستگاه های عوارضی جاده ای بازخورد بسیار مطلوبی در میان رانندگان و مسافران نوروزی داشته است.