تاپ خبر۲۴: : با توجه به فراهم شدن بستر لازم، مردم از درگاههای مختلف بانک سپه برای پرداخت قبوض جرایم رانندگی استقبال کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه: براساس تفاهم نامه منعقده بین بانک سپه و پلیس راهور ناجا، ۹۳ درصد دریافت قبوض از طریق درگاههای غیرحضوری این بانک مشتمل بر […]

تاپ خبر۲۴: : با توجه به فراهم شدن بستر لازم، مردم از درگاههای مختلف بانک سپه برای پرداخت قبوض جرایم رانندگی استقبال کردند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک سپه: براساس تفاهم نامه منعقده بین بانک سپه و پلیس راهور ناجا، ۹۳ درصد دریافت قبوض از طریق درگاههای غیرحضوری این بانک مشتمل بر اینترنت بانک، پیامک، تلفن بانک و خودپرداز صورت گرفت.
بنابراین گزارش، ۴۳ هزار و ۳۶۶ قبض جریمه رانندگی به مبلغ ۴۶ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری بانک سپه دریافت شده است.
براساس همین گزارش، از ۱۶ تیرماه سالجاری، بیش از ۷۲ درصد از دریافتهای صورت گرفته قبوض جرایم رانندگی از طریق خودپرداز به تعداد ۳۱ هزار و ۲۴۳ قبض و مبلغ ۳۷هزار و ۴۵۰ میلیون ریال بوده است.