تاپ خبر۲۴ :مراسم استقبال از بازیکنان تیم آکادمی کیا – دنیلی را از بازی های نروژ کاپ باحضورکادرتیم وجناب اژدرکش مدیرعامل دنیلی برگزارگردید. گفتنی است این تیم زیر۱۳ سال قهرمان این مسابقات شده است.

تاپ خبر۲۴ :مراسم استقبال از بازیکنان تیم آکادمی کیا – دنیلی را از بازی های نروژ کاپ باحضورکادرتیم وجناب اژدرکش مدیرعامل دنیلی برگزارگردید.
گفتنی است این تیم زیر۱۳ سال قهرمان این مسابقات شده است.