تاپ خبر۲۴: شهردار تبریز با تاکید برلزوم کیفی‌سازی برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل‌ عمومی گفت: ارائه «تبریزکارت» به عنوان ابزار مشترک پرداخت وجه در ناوگان حمل و‌نقل عمومی، گام مهمی در این زمینه است که با حمایت و همراهی بانک شهر محقق شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، صادق […]

تاپ خبر۲۴: شهردار تبریز با تاکید برلزوم کیفی‌سازی برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل‌ عمومی گفت: ارائه «تبریزکارت» به عنوان ابزار مشترک پرداخت وجه در ناوگان حمل و‌نقل عمومی، گام مهمی در این زمینه است که با حمایت و همراهی بانک شهر محقق شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، صادق نجفی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌های مهم قطار شهری و توسعه اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی، جهت‌گیری مجموعه خدمات حمل‌ونقل عمومی باید به سمت خدمات هوشمند و یکپارچه سوق داده شود.
وی افزود: «تبریز کارت» به عنوان یک کیف پول شهروندی، با همراهی بانک شهر در این حوزه اجرایی شده است.
نجفی خاطرنشان کرد: همچنین مجموعه‌های مرتبط شهرداری تبریز شامل معاونت اداری‌و‌مالی، قطار شهری، اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی، آمار و فناوری اطلاعات و روابط‌عمومی نیز بسترهای کاربردی و فرهنگی لازم برای ارایه خدمات کیفی در قالب یک کارت مشترک را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شهردار تبریز با اشاره به این که تمام ابعاد این موضوع باید با محور تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان باشد، تاکید کرد: طراحی فنی کارت باید تا آخرین اعتبار ریالی، حافظ حساب کاربران باشد، چراکه هر قدر کیفیت خدمات بیشتر باشد، استقبال شهروندان از طرح بیشتر شده و به طور حتم، کارت‌های بیشتری نیز فعال خواهد شد.