تاپ خبر۲۴: شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند. به گزارش تاپ خبر۲۴ […]

تاپ خبر۲۴: شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانکهای موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب نمود.
لازم به ذکر است؛ اساسنامه فوق طی بخشنامه‌های شماره ۳۷۷۵۳۸/۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۲۶۰/۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.
گفتنی است؛ پس از ابلاغ نمونه اساسنامه‌های‌ مذکور، همکاری و همراهی کم‌نظیری از سوی قریب به اتفاق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مشمول معمول شد که بدین‌وسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوق‌الذکر قدردانی می‌شود.
این گزارش می افزاید؛ شورای پول و اعتبار با ملغی‌الأثر نمودن مصوبات پیش‌گفته و به استناد اختیارات مقرر در بند‌های ج، د و ه ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ ه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران، ماده ۱۹ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصویب مجدد قرار داد.