تاپ خبر۲۴:شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ ۵ آبان ماه ۹۴ برگزار شد اساسنامه موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با […]

تاپ خبر۲۴:شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ ۵ آبان ماه ۹۴ برگزار شد اساسنامه موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی این موضوع تصویب شد و بر همین اساس مقدمات ثبت رسمی موسسه اعتباری با نام «آرمان ایرانیان» فراهم شد.