تاپ خبر۲۴:در هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از سه کتاب که توسط بانک مهر اقتصاد و در زمینه بانکداری اسلامی به رشته تحریر درآمده است، رونمایی شد. در هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از سه کتاب عقود اسلامی با تاکید بر نکات کاربردی نحوه اجرای آن در بانک مهر اقتصاد، کتاب نمایشگاهی الزامات استقرار بانکداری اسلامی با […]

تاپ خبر۲۴:در هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از سه کتاب که توسط بانک مهر اقتصاد و در زمینه بانکداری اسلامی به رشته تحریر درآمده است، رونمایی شد.

در هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از سه کتاب عقود اسلامی با تاکید بر نکات کاربردی نحوه اجرای آن در بانک مهر اقتصاد، کتاب نمایشگاهی الزامات استقرار بانکداری اسلامی با تاکید بر گزارش عملیات پیاده سازی و کتاب معاملات بانکی با تاکید بر احکام و استفتائات، در غرفه این بانک توسط دکتر نتاج – مدیر عامل – و با حضور تنی چند از مسئولین، مدیران عامل و مدیران روابط عمومی بانک ها، معاونین و مدیران بانک مهر اقتصاد و همچنین خبرنگاران حوزه اقتصادی ، خبرنگار شبکه خبر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان رونمایی شد.

دکتر غلامحسن تقی نتاج – مدیرعامل- در این مراسم، هدف از نگارش کتاب عقود اسلامی را  آموزش گام به گام عقود اسلامی به کارکنان شبکه بانکی کشور، جلوگیری از بروز اشکالات احتمالی در انجام عقود اسلامی و اجرای صحیح و شرعی عقود اسلامی بر شمرد و گفت: این کتاب  با تشریح مثالهای ساده، کاربردی و عملیاتی و با لحاظ نکات فقهی، حقوقی و اعتباری و اعمال نظرات صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی جمع آوری شده است.

نتاج در خصوص کتاب نمایشگاهی ” الزامات استقرار بانکداری اسلامی با تاکید بر گزارش عملیات پیاده سازی” که به همت اداره بانکداری اسلامی معاونت اعتبارات و تجهیز منابع تهیه و تالیف شده است، گفت: این کتاب از سه

بخش ارائه مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی، آموزش عقود اسلامی با بیانی ساده و ارائه گزارش عملکرد بانک در راستای عملیاتی نمودن گام ها و مولفه های مدل عملی بانکداری اسلامی تشکیل شده و هدف از انتشار آن ترویج و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی است.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد ادامه داد: کتاب معاملات بانکی با تاکید بر احکام و استفتائات که با هدف رفع شبهات احتمالی در خصوص عملیات بانکی و ابزارهای مورد استفاده آن به رشته تحریر درآمده است در سه بخش تعاریف واژگان تخصصی بانکداری اسلامی، عملیات بانکی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع و بخش پاسخ امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید به سوالات و شبهات مطروحه جمع آوری شده است که در پایان هر بخش، شرح کارشناسی آن نیز آمده است.

گفتنی است، بانک مهر اقتصاد با بیش از یک دهه تجربه در زمینه بانکداری اسلامی و بر اساس پژوهش های علمی – تحقیقی از یک جامعه آماری ۷۰۰ نفره از مدیران و مسئولین نظام بانکی کشور، مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را احصاء نموده و در قالب یک مدل عملی با ۱۲ گام و مولفه، طراحی و تدوین کرده است که یکی از گام های آن آموزش احکام و الزامات بانکداری اسلامی و عقود شرعی است که در کتابهای مزبور به زیور طبع آراسته گشته اند.