تاپ خبر۲۴: با اجرایی شدن سند برجام در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴، بانک ملت نسبت به افتتاح حساب نزد بانک های اروپایی و معرفی به شرکت ملی نفت ایران برای دریافت مطالبات نفتی ۱.۲ میلیارد یورویی از شرکت شل اقدام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک […]

تاپ خبر۲۴: با اجرایی شدن سند برجام در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴، بانک ملت نسبت به افتتاح حساب نزد بانک های اروپایی و معرفی به شرکت ملی نفت ایران برای دریافت مطالبات نفتی ۱.۲ میلیارد یورویی از شرکت شل اقدام کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک همچنین چندین حساب دیگر نزد سایر کارگزاران خارجی بابت دریافت وجوه ذینفعان ایرانی در کشورهای اروپایی و آسیایی افتتاح کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدامات لازم برای افتتاح حساب و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی از سوی بانک ملت در حال انجام است و در این زمینه، طی چند روز گذشته، اعتبارات اسنادی متعددی از سوی این بانک گشایش یافته است.