تاپ خبر۲۴:معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی توریسم درمانی را از مهمترین زمینه‌های فعالیت این سازمان ارزیابی کرد و گفت: تا پایان سال با ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، شرایط برای پذیرش بیماران سایر کشورها آماده می شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدعلی همتی در اولین جلسه […]

تاپ خبر۲۴:معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی توریسم درمانی را از مهمترین زمینه‌های فعالیت این سازمان ارزیابی کرد و گفت: تا پایان سال با ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، شرایط برای پذیرش بیماران سایر کشورها آماده می شود.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدعلی همتی در اولین جلسه ستاد همکاری‌های بین‌المللی سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم بستر سازی برای جذب گردشگران سلامت تأکید کرد و گفت: در بازار پر رقابت توریسم درمانی در کشورهای همسایه باید توان رقابتی خود را ارتقاء دهیم.
دکتر همتی ادامه داد: برای توریسم درمانی بستر را آماده می‌بینیم و باید شرکت‌هایی داشته باشیم تا در این حوزه به فعالیت بپردازند و شاهد ارتقاء مستمر خدمات و تحقق اهداف سازمان در این حوزه باشیم.
وی بر لزوم همکاری بین بخشی برای جذب گردشگران سلامت تأکید کرد و افزود: با توجه به توانمندی‌ها و امکانات موجود در سازمان در حوزه حمل و نقل و هتل داری و همچنین شبکه گسترده بیمارستانهای ملکی تأمین اجتماعی؛ همکاری و هم افزایی این مجموعه بزرگ می‌تواند قابلیت‌های فراوانی برای جذب گردشگران سلامت را بوجود آورد و منافع قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال داشته باشد.