به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، در این جلسه که روز چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و از طریق تماس تلفنی با سامانه‌۸۶۵۵ برقرار خواهد شد، مرتضی خامی، معاون اعتبارات این بانک، پاسخگوی انتقادات‌، پیشنهادات، شکایات و تقدیر از همکاران در این حوزه بانک خواهد بود. گفتنی است، […]

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، در این جلسه که روز چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و از طریق تماس تلفنی با سامانه‌۸۶۵۵ برقرار خواهد شد، مرتضی خامی، معاون اعتبارات این بانک، پاسخگوی انتقادات‌، پیشنهادات، شکایات و تقدیر از همکاران در این حوزه بانک خواهد بود.
گفتنی است، سامانه۸۶۵۵ بانک شهر به منظور دستیابی به دیدگاه‌های شهروندان و مشتریان به عنوان ارکان اصلی تعاملات بانک شهر، اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های منظم هفتگی ارتباط مستقیم با مدیران بانک کرده است.