تاپ خبر۲۴: جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل بانک شهر برگزار می‌شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره این بانک و هیات همراه، روز چهارشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۵ از ساعت۱۰ تا۱۲، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی۸۶۵۵ […]

تاپ خبر۲۴: جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل بانک شهر برگزار می‌شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره این بانک و هیات همراه، روز چهارشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۵ از ساعت۱۰ تا۱۲، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی۸۶۵۵ برگزار می‌شود.
بر این اساس همکاران، مشتریان و شهروندان می‌توانند از طریق شماره تماس ۸۶۵۵ هرگونه انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد بانک شهر را مطرح کنند.
گفتنی است، سامانه۸۶۵۵ به منظور رسیدگی به شکایت، انتقادات و پیشنهادات مشتریان و شهروندان بانک شهر، راه‌اندازی شده است که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک، پاسخگوی حوزه‌ مربوطه خواهند بود.