تاپ خبر۲۴: نخستین جلسه ارتباط مستقیم سال‌۹۵ بانک شهر با حضور سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع انسانی در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، نخستین جلسه ارتباط مستقیم سال‌۹۵ بانک شهر، با حضور سعید کیانی، سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع […]

تاپ خبر۲۴: نخستین جلسه ارتباط مستقیم سال‌۹۵ بانک شهر با حضور سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع انسانی در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، نخستین جلسه ارتباط مستقیم سال‌۹۵ بانک شهر، با حضور سعید کیانی، سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع انسانی، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود.
بر این اساس همکاران، مشتریان و شهروندان می‌توانند روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ از طریق شماره تماس ۸۶۵۵ انتقادات، پیشنهادات، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه مطرح کنند.
گفتنی است، سامانه۸۶۵۵ به منظور رسیدگی به شکایت، انتقادات و پیشنهادات مشتریان و شهروندان بانک شهر، راه‌اندازی شده است که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک، پاسخگوی حوزه‌ مربوطه خواهند بود.