تاپ خبر۲۴:هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول به ارایه گزارش خود در زمینه «سیاست های بودجه ای‌» و «‌بهره وری»‌ در بانک مرکزی پرداختند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دراین جلسه که با حضور مقامات بانک مرکزی، اساتید دانشگاه ، کارشناسان وزارت امور […]

تاپ خبر۲۴:هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول به ارایه گزارش خود در زمینه «سیاست های بودجه ای‌» و «‌بهره وری»‌ در بانک مرکزی پرداختند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دراین جلسه که با حضور مقامات بانک مرکزی، اساتید دانشگاه ، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، Oliver basdevant از اعضای هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول با ارائه موضوع سیاست های بودجه ای در ایران به چالش های سیاست گذاری در بودجه و راهکارهای آن پرداخت ، وی با بیان اینکه بودجه ایران به درآمدهای نفتی متکی است و حائل های بودجه ای برای ممانعت از شوک های احتمالی در آن دیده نشده است گفت: ‌اولین چالش این است که چگونه باید منابع نفتی را مدیریت کرد، برخی بدهی های دولت انباشته شده است که این معضل در بخش مالی نیز مشاهده می شود. بنابراین باید برای طراحی سیاست های بودجه ای به شوک های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت توجه شود .

وی چالش دوم را بحث فشارهای جمعیتی خواند و تصریح کرد : این چالش در طول سال های آتی در امر اشتغال زایی به عنوان چالش اصلی مطرح است و می بایست تدوین سیاستهای بودجه ای موجب سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی شود .
این عضو صندوق بین المللی پول با پیشنهاد ایجاد حائل های بودجه ای برای حمایت بودجه از شوک های احتمالی بخصوص شوک های نفتی افزود : پیشنهاد می شود صندوق ذخیره ارزی با توجه به امکان بروز شوک های جدید احیا و در تهیه بودجه باید به مواردی همچون شفافیت و آشکارکردن ریسک ها توجه ویژه ای شود.

Robert Blotvogel دیگر عضو هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول به موضوع بهره وری در ایران پرداخت و با اشاره به اینکه رشد بهره وری پایدار می تواند برای رشد اقتصادی مفید باشد، افزود : لازم است منابع محدود مالی و نیروی انسانی به بخش هایی از اقتصاد هدایت شود که از بهره وری بیشتری برخوردار است.
وی سیستم بانکی ایران را به دلیل مطالبات مشکوک الوصول و معوق دارای چالش های اساسی خواند و افزود : لازم است سهم ایران در صادرات غیرنفتی افزایش یابد، ضمن آنکه بهبود جریان منابع از بخش های با بهره وری پایین به سمت بهره وری بالا با اصلاحاتی در بازارهای مالی، کار، کالا و خدمات مورد تاکید واقع شود .
در پایان جلسه شرکت کنندگان، نظرات و سئوالات خود را مطرح و کارشناسان صندوق بین المللی پول، پاسخ و توضیحات تکمیلی را ارائه کردند.