تاپ خبر۲۴ : در همه شعب این استان در تمامی روزهای ایام تعطیلات نوروز خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، رئیس حوزه خوزستان این بانک ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ مسافرپذیری این استان در  ﺍﯾﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ گفت: به این دلیل ﻣﺮﺍﺟﻌه شهروندان و به ویژه مسافران در تعطیلات […]

تاپ خبر۲۴ : در همه شعب این استان در تمامی روزهای ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، رئیس حوزه خوزستان این بانک ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ مسافرپذیری این استان در  ﺍﯾﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ گفت: به این دلیل ﻣﺮﺍﺟﻌه شهروندان و به ویژه مسافران در تعطیلات نوروزی بیشتر می‌شود که با برنامه ریزی صورت گرفته تلاش شد تا بهترین خدمات به مراجعان ارائه شود.

وی افزود: ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﺯﻓﻮﻝ، ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ، ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ، ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر فعال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﯿﺸﺨﻮﺍﻥ نیز ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۲ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺴﺮﻩ خدمات رسانی کردند.