تاپ خبر۲۴: درایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی شعب منتخب بانک کشاورزی در سراسر کشور به هموطنان خدمات بانکی ارائه می دهند شعب منتخب بانک کشاورزی با هدف رفاه بیشتر هموطنان گرامی در سراسر کشور، روز ۲۸ اسفندماه سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۲ و روزهای سوم و چهارم فروردین سال ۹۵ از ساعت […]

تاپ خبر۲۴: درایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی شعب منتخب بانک کشاورزی در سراسر کشور به هموطنان خدمات بانکی ارائه می دهند

شعب منتخب بانک کشاورزی با هدف رفاه بیشتر هموطنان گرامی در سراسر کشور، روز ۲۸ اسفندماه سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۲ و روزهای سوم و چهارم فروردین سال ۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ فعال هستند و خدمات بانکی ارائه می دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، اسامی شعب منتخب بانک کشاورزی که در تعطیلات نوروزی آماده ارائه خدمات هستند،در پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی www.bki.ir درج شده است.