تاپ خبر۲۴: بیش از ۲۰۰ نوع فعالیت ورزشی، بازی و سرگرمی در نمایشگاه امسال کتاب در قالب ۱۲۰ غرفه توسط سازمان ورزش شهرداری تهران ارائه خدمات می دهند. رییس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت:با شروع فعالیت ۲ غرفه ورزشی در حاشیه نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب ، ۶۰۰ هزار نفر از خانواده ها وعلاقه مندان از […]

تاپ خبر۲۴: بیش از ۲۰۰ نوع فعالیت ورزشی، بازی و سرگرمی در نمایشگاه امسال کتاب در قالب ۱۲۰ غرفه توسط سازمان ورزش شهرداری تهران ارائه خدمات می دهند.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت:با شروع فعالیت ۲ غرفه ورزشی در حاشیه نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب ، ۶۰۰ هزار نفر از خانواده ها وعلاقه مندان از خدمات این نهاد بازدید و استفاده کردند.
محمد رضایی افزود: درجشنواره کتاب, سازمان ورزش با ایجاد ۲ سالن در ضلع غربی و شرقی شهرآفتاب روزانه افزون بر ۲۰۰ هزار نفرازخانواده ها و کودکان به صورت رایگان از خدمات تفریحی این نهاد بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه هر خانواده در نمایشگاه کتاب ۵ تا ۶ ساعت از تجهیزات و امکانات سازمان ورزش استفاده می کنند یاد آور شد : یکی از برنامه های ما همگانی کردن ورزش میان خانواده ها و شهروندان تهرانی است.
وی در ادامه افزود: در سالجاری ۴۰ جشنواره ورزشی به صورت رایگان برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.
ربیس سازمان ورزش شهرداری در پایان استقبال بازدید و استفاده کنندگان از فعالیت های ورزشی در نمایشگاه امسال بسیار مطلوب و مناسب دانسته اند.
0c54f917-debf-47bf-a059-0a676273ac16

01f4bdd8-3a39-485f-ac23-6c96494eb6f1

116bd0bd-15c2-4674-a393-2ff81fdf108a

600f2978-614a-44bf-8cdd-7c549a6729f3

d2864c2b-d09e-4cc9-832f-809cbd44273a