تاپ خبر۲۴:اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ماهه سال ۹۲ همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت. اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ماهه منتهی به ۳۰/۹/۹۲ همراه اول به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت. بر اساس این گزارش، صورت های مالی ۹ماهه […]

تاپ خبر۲۴:اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ماهه سال ۹۲ همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت.
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ماهه منتهی به ۳۰/۹/۹۲ همراه اول به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، صورت های مالی ۹ماهه سال جاری همراه اول در مقایسه با دوره ۹ماهه سال گذشته(سال ۹۱) ۱۲درصد رشد EPS و ۲۰درصد رشد درآمد را نشان می دهد.
طبق این گزارش سود هر سهم(EPS) پس از کسر مالیات، برای دوره ۹ماهه، ۷۷۲۹ ریال اعلام شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد بیشتر است.
این گزارش می افزاید: در پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲، سود هر سهم ۱۰۴۲۱ریال برآورد شده که این رقم نسبت به اولین پیش بینی ارائه شده برای سال ۱۳۹۲(۹۶۹۶ریال) حدود ۵/۷ درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب اپراتور اول برای چهارمین سال پیاپی(از زمان ورود به بازار سرمایه) توانسته روند رو به رشد درآمدی و سودآوری خود را ادامه دهد.
گفتنی است در ۲۸آذرماه سال ۸۹، همراه اول با عرضه ۵درصد از سهام خود در فرابورس، عملاً فعالیت بورسی خود را آغاز کرد و از ۲۹مردادماه سال جاری نماد این اپراتور در بازار بورس بصورت رسمی بازگشایی شد.