تاپ خبر۲۴: سرویس های بانکداری اینترنتی بانک ملت در روز جمعه ۴ دی ماه سال جاری با چند ساعت قطعی یا اختلال روبرو خواهد شد. به گزارش تاپ خبر ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، به منظور بهینه سازی سیستم های بانکی بانک ملت ، تغییرات طراحی شده از ساعت یک تا ۹ […]

تاپ خبر۲۴: سرویس های بانکداری اینترنتی بانک ملت در روز جمعه ۴ دی ماه سال جاری با چند ساعت قطعی یا اختلال روبرو خواهد شد.

به گزارش تاپ خبر ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، به منظور بهینه سازی سیستم های بانکی بانک ملت ، تغییرات طراحی شده از ساعت یک تا ۹ بامداد روز جمعه ۴ دی ماه سال ۹۴ در سایت این بانک انجام خواهد شد.
بر این اساس تمامی خدمات بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و حقوقی ، همراه بانک ، سامانه محب و سامانه سیاق در بازه زمانی یاد شده ، قطع و یا با اختلال روبرو خواهد شد.