تاپ خبر۲۴: :مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌که طرح‌های عمران شهری اولویت نخست اختصاص تسهیلات بانک شهر است، گفت: فقط ۳۰درصد منابع بانک شهر به تسهیلات خُرد تعلق می‌یابد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به محدودیت در ارائه تسهیلات به طرح‌های غیرشهری، گفت: ارایه۳۰درصد تسهیلات بانک […]

تاپ خبر۲۴: :مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌که طرح‌های عمران شهری اولویت نخست اختصاص تسهیلات بانک شهر است، گفت: فقط ۳۰درصد منابع بانک شهر به تسهیلات خُرد تعلق می‌یابد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به محدودیت در ارائه تسهیلات به طرح‌های غیرشهری، گفت: ارایه۳۰درصد تسهیلات بانک به برخی از مشتریان خرُد، تکلیفی بوده است که البته از جنس تکلیف سهام‌داری نیست و ۷۰درصد مابقی تسهیلات بانک به سمت پروژه‌های عمران شهری که دارای توجیه اقتصادی لازم است و با مقررات و ضوابط بانک مرکزی مطابقت دارد، پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به ارایه تسهیلات به طرح‌های شهرداری کلانشهرهای کشور اظهار کرد: ۱۰۰درصد مازاد منابع سپرده‌گذاری مربوط به شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی شهر پس از کسر تسهیلات تکلیفی تحت عنوان پروژ‌های شهری به همان شهر تخصیص می‌یابد و در حال حاضر عدالت رعایت می‌شود.
پورزرندی با بیان این ‌که ۶۰درصد از کل منابع بانک شهر در حوزه شهری به طرح‌های پروژه‌های شهری اختصاص می‌یابد، افزود: از۲۱۰ هزار میلیارد ریال کل منابع بانک شهر، نزدیک به ۶۰هزار میلیارد ریال آن یعنی ۳۰درصد به سمت ارایه تسهیلات خُرد اختصاص می‌یابد.