تاپ خبر۲۴: مهم ترین هدف واحد بازرسی و نظارت بانک گردشگری، اجرای به موقع و موثر بازرسی ها به منظور کنترل ریسک های مترتب، کاهش خطاهای انسانی و ایجاد اطمینان معقول از صحت عملکرد در عملیات بانک است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری، اداره بازرسی و نظارت با هدف رعایت ضوابط […]

تاپ خبر۲۴: مهم ترین هدف واحد بازرسی و نظارت بانک گردشگری، اجرای به موقع و موثر بازرسی ها به منظور کنترل ریسک های مترتب، کاهش خطاهای انسانی و ایجاد اطمینان معقول از صحت عملکرد در عملیات بانک است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک گردشگری، اداره بازرسی و نظارت با هدف رعایت ضوابط در عملیات بانکی، همواره تمام عملیات شعب بانک در سراسر کشور اعم از ارزی و ریالی را به صورت جامع و اجمالی مورد نظارت قرار می دهد.
به منظور رفاه حال مشتریان وایجاد ارتباط سریع با آنها، امکان اعلام شکایت به مرکز تماس بانک و در سایت بانک فراهم شده است. این اداره به محض دریافت شکایت به موضوع رسیدگی می کند و در صورت نیاز با مشتری تماس و توضیحات لازم را ارائه می دهد.
به طورمیانگین در پنج درصد شکایات بر حسب نیاز یا تمایل مشتری، شخص شاکی به صورت حضوری به بخش رسیدگی به شکایات مراجعه می کند.
عملیات بانکی به دلیل حساسیت و پیچیدگی های ذاتی، همواره در چارچوب قوانین شدید نظارتی و رویه های اجرایی دقیق داخلی انجام می شود.
وظیفه اصلی اداره بازرسی و نظارت، کسب اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات
است. وظیفه دیگر واحد بازرسی و نظارت، رسیدگی به شکایات مردمی است که از کانال های ارتباطی مختلف با مشتریان اعم از مرکز تماس، سایت بانک و پورتال بانک مرکزی به این اداره واصل می شود.
اداره بازرسی و نظارت بانک گردشگری درنظر دارد به منظور تحقق اهداف خود در سال ۹۹ ، از سامانه های نظارتی و کشف تقلب بهره گیری کند.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.