تاپ خبر۲۴:بانک آینده به منظور ایجاد تسهیل در امر ازدواج به عنوان سنتی نیکو و خداپسندانه، از روز یکشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، به سامانه وام قرض­ الحسنه ازدواج بانک مرکزی ج.ا. ایران، متصل شد. با عرض تبریک به مزدوجین عزیز و گرامی، برای بهره­ مندی از این خدمت جدید، متقاضیان دریافت وام […]

تاپ خبر۲۴:بانک آینده به منظور ایجاد تسهیل در امر ازدواج به عنوان سنتی نیکو و خداپسندانه، از روز یکشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، به سامانه وام قرض­ الحسنه ازدواج بانک مرکزی ج.ا. ایران، متصل شد.

با عرض تبریک به مزدوجین عزیز و گرامی، برای بهره­ مندی از این خدمت جدید، متقاضیان دریافت وام مزبور، می­ توانند؛ نسبت به انتخاب بانک آینده، در سامانه وام ازدواج اقدام نمایند.

http://ve.cbi.ir/ ورود به سامانه