تاپ خبر۲۴:سی و هشتمین کمیته عملیات و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی با حضور مسؤلین و نمایندگان سازمانهای ذیربط پیرامون تمهیدات ترافیکی تعطیلات عید سعید فطر و اجرای مرحله دوم طرح تابستانی ١٣٩٢ در محل پلیس راهور ناجا برگزار و تدابیر لازم جهت امنیت و سهولت سفرها اتخاذ گردید.

تاپ خبر۲۴:سی و هشتمین کمیته عملیات و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی با حضور مسؤلین و نمایندگان سازمانهای ذیربط پیرامون تمهیدات ترافیکی تعطیلات عید سعید فطر و اجرای مرحله دوم طرح تابستانی ١٣٩٢ در محل پلیس راهور ناجا برگزار و تدابیر لازم جهت امنیت و سهولت سفرها اتخاذ گردید.