تاپ خبر۲۴ :بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام در حساس‌ترین دوران خود به سر می برد و هر انتخاب «آزمون و خطایی» می‌تواند آینده این بانک را با ابهامات گسترده‌ای مواجه کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از سایت انتخاب، با انتقال عبدالناصر همتی از بانک ملی به بیمه مرکزی، حالا […]

تاپ خبر۲۴ :بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام در حساس‌ترین دوران خود به سر می برد و هر انتخاب «آزمون و خطایی» می‌تواند آینده این بانک را با ابهامات گسترده‌ای مواجه کند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از سایت انتخاب، با انتقال عبدالناصر همتی از بانک ملی به بیمه مرکزی، حالا بزرگترین بانک جهان اسلام ۱۰ روزی می‌شود که با سرپرست اداره می‌شود؛ البته سرپرستی از جنس متفاوت نسبت به مدیران قبلی بانک ملی.
در سالیان گذشته همواره افرادی در راس بانک ملی ایران قرار گرفتند که از درون بدنه این بانک نبودند و باوجود عملکردهای متفاوت در دوره‌های مختلف، بزرگترین بانک جهان اسلام، مدیریت «آزمون و خطایی» را سپری کرذ و حال بدنه بانک ملی یک انتطار از دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند و برای یکبار هم شده، به بدنه این بانک اعتماد کند.
به نظر می رسد نسخه‌ای که برای بانک‌‌های ملت و سپه پیچیده شد و از درون این بانک، افرادی سکان مدیر عالی را به دست گرفتند و اتفاقا دوران درخشانی را برای این بانک‌ها رقم زدند، باید برای بانک ملی ایران هم پیچیده شود و دوباره شاهد روزهای خوش و درخشان بزرگترین بانک جهان اسلام باشیم.
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دوشنبه هفته گذشته محمدرضا حسین زاده با سابقه سال‌ها فعالیت در بدنه بانک ملی ایران به عنوان سرپرست این بانک منصوب شده است.
البته در ۱۰ روز گذشته در رسانه‌های کشور اسامی زیادی برای سکان مدیرعاملی بانک ملی ایران مطرح شده است اما هنوز معلوم نیست سرانجام وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم کدام فرد را برای این پست امضا می‌‌کند ولی امیدواریم که دیگر شاهد مدیریت‌های «آزمون و خطایی» در بزرگترین بانک جهان اسلام نباشیم.