تاپ خبر۲۴:سازمان اسنادو کتابخانه ملی به عنوان میراث دار تولیدات علمی ایرانیان، آمادگی دارد بهترین فضا را برای نگهداری منابع نفیسی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است، فراهم کند. مجموعه های اهدایی به سازمان پس از دریافت، با موجودی مخازن مطابقت داده شده و در صورت عدم موجودی نسبت به ثبت و ورود […]

تاپ خبر۲۴:سازمان اسنادو کتابخانه ملی به عنوان میراث دار تولیدات علمی ایرانیان، آمادگی دارد بهترین فضا را برای نگهداری منابع نفیسی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است، فراهم کند.

مجموعه های اهدایی به سازمان پس از دریافت، با موجودی مخازن مطابقت داده شده و در صورت عدم موجودی نسبت به ثبت و ورود منابع به مخازن اقدام می شود.

گفتنی است در صورت تکراری بودن، منابع اهدایی بین کتابخانه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و یا خارج کشور توزیع می شود.