تاپ خبر۲۴: چهار پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان کرمان به بهره برداری رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، مدیریت شعب استان کرمان با هدف افزایش رضایت مشتریان و کاهش مراجعات حضوری به شعب چهار پایگاه جدید شبانه روزی دستگاه های خودپرداز در سطح استان راه اندازی کرد. […]

تاپ خبر۲۴: چهار پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان کرمان به بهره برداری رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، مدیریت شعب استان کرمان با هدف افزایش رضایت مشتریان و کاهش مراجعات حضوری به شعب چهار پایگاه جدید شبانه روزی دستگاه های خودپرداز در سطح استان راه اندازی کرد.
براساس این گزارش با آغاز به کار پایگاه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، غفاری سیرجان، مرکز درمانی بیماری های خاص و شهرداری منطقه یک، شمار پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان کرمان به ۱۳ پایگاه افزایش یافت.