تاپ خبر۲۴: اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی با هدف گسترش پوشش بیمه ای برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران، فعالیت خود را آغاز نمود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حسین جودکی مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در راستای حقوق استاندارد بین […]

تاپ خبر۲۴: اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی با هدف گسترش پوشش بیمه ای برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران، فعالیت خود را آغاز نمود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حسین جودکی مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در راستای حقوق استاندارد بین الملل و مطابق با قوانین تامین اجتماعی و کار تلاش نموده تا نیروی مهاجر خارجی و ایرانیان خارج از کشور را از حمایت های تامین اجتماعی بهره مند سازد.
وی افزود: این اداره کل در مرحله نخست فعالیت های خود به ظرفیت سنجی، تبیین وضع موجود، تعیین جامعه هدف و برقرای ارتباط و تعامل با ساختارهای ذیربط از جمله واحدهای سازمانی، نظام بانکی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مبادرت ورزیده است.
جودکی تصریح کرد: این اداره کل در تلاش است تا به عنوان بخشی تخصصی و هماهنگ با سایر بخش ها با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، ساختاری، فن آوری اطلاعات و همسو با روندهای کنونی جهانی، گامی موثر در گسترش پوشش تامین اجتماعی برای گروه های مختلف مهاجر بردارد.
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی، از مدیران ارشد سازمان، خواستار ارائه نقطه نظرات، رهنمودها و راهکارهای عملی در تدوین قوانین و مقررات مربوطه، طراحی فرایندها و معرفی بهترین ابزار و تکنیک های ارتباطی، در راستای انجام هرچه بهتر ماموریت و اهداف تعیین شده این اداره کل شد.