تاپ خبر۲۴:بزرگترین رقابت علمی کشور از ساعت ۸ صبح امروز با آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کلید خورد. آزمون سراسری سال ۱۳۹۲دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بزرگترین رقابت علمی کشور با رقابت  بیش از ۲۵۱هزار داوطلب  گروه ریاضی و فنی صبح امروز آغاز شد. بیشتر داوطلبان با پدران یا مادران یا […]

تاپ خبر۲۴:بزرگترین رقابت علمی کشور از ساعت ۸ صبح امروز با آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کلید خورد.

آزمون سراسری سال ۱۳۹۲دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بزرگترین رقابت علمی کشور با رقابت  بیش از ۲۵۱هزار داوطلب  گروه ریاضی و فنی صبح امروز آغاز شد.

بیشتر داوطلبان با پدران یا مادران یا برخی دیگر از اعضای خانواده خود به حوزه های آزمون مراجعه کرده اند و با توجه به افزایش شانس قبولی دیگر از اضطراب ها و استرس های روز آزمون خبری نیست و آزمون در فضایی شاد و با نشاط آغاز شد.

دفترچه‌های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بسته‌های سبز رنگ تهیه شده است و داوطلبان این گروه آزمایشی در بخش سئوالات عمومی باید به۲۵سئوال زبان و ادبیات فارسی با مدت زمان پاسخگویی۱۸دقیقه، ۲۵سئوال زبان عربی با مدت زمان پاسخگویی۲۰دقیقه، ۲۵سئوال فرهنگ و معارف اسلامی با مدت زمان پاسخگویی۷۵ دقیقه و۲۵سئوال زبان انگلیسی با مدت زمان پاسخگویی۲۰دقیقه پاسخ دهند.

همچنین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باید به سئوالات دفترچه شماره دو شامل ۵۵ سئوال ریاضیات با مدت زمان پاسخگویی ۸۵ دقیقه، ۴۵ سئوال فیزیک با مدت زمان پاسخگویی۵۵ دقیقه و۳۵سئوال شیمی با مدت زمان پاسخگویی۳۵ دقیقه پاسخ دهند.

عصر امروز نیز آزمون گروه آزمایشی هنر برگزار می شود.

بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار داوطلب در ۳۵۸ شهرستان کشور برای ورود به دانشگاهها با یکدیگر رقابت می کنند.

منبع : واحد مرکزی خبر