تاپ خبر۲۴: با کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، هفت زندانی دیگر جرایم مالی به آغوش خانواده بازگشتند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، مجموع جرایم مالی این افراد که از سوی کارشناسان ستاد دیه استان تهران شناسایی و به بانک مسکن معرفی شده […]

تاپ خبر۲۴: با کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، هفت زندانی دیگر جرایم مالی به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن ، مجموع جرایم مالی این افراد که از سوی کارشناسان ستاد دیه استان تهران شناسایی و به بانک مسکن معرفی شده بودند؛ مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۴ ریال بود که از کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم پرداخت شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مددکاران این ستاد طی سخنانی با اشاره به اینکه بیشترین دلایل ورود افراد به زندان ها مسائل مالی است، از اقدام خیرخواهانه کارکنان و مشتریان بانک مسکن در خصوص ازادکردن زندانیان جرایم غیر عمد تقدیر کرد.
شایان ذکر است بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی خود اقدام به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می کند که بر این اساس هموطنان نیکوکار می توانند از طریق واریز کمک های مالی خود به حساب شماره ۶۲۸۰۲۳۱۵۲۲۲۲۲۲۲۲ بانک مسکن نزد شعبه مرکزی تهران، در انجام فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد با بانک مسکن سهیم شوند.

Submit